Barn och unga - orosanmälan

LÄS MER

Om du är orolig för att ett barn inte har det bra bör du kontakta social­tjänsten. Du behöver inte ha några bevis utan vi tar din oro på all­var och undersöker hur barnet har det.

Vi rekommenderar att du berättar för barnets föräldrar att du tänker göra en anmälan och varför. Då underlättar du för socialtjänsten att få en bra kontakt med familjen. Du har dock rätt till att göra en anmälan anonymt. Du som arbetar med barn och ungdomar är alltid skyldig att anmäla allt som kan innebära att social­tjänsten behöver ingripa, även om du bara misstänker att ett barn far illa eller behöver stöd. Du kan inte heller vara anonym i anmälan eftersom det är lag på att du som arbetar med barn och ungdomar ska anmäla när du tror att ett barn far illa. Den som blivit anmäld måste då få veta vad som står i anmälan och vem som ha gjort den.

 

För mer information, se Oro för barn och unga - orosanmälan.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@jarfalla.se