Bidrag för kulturverksamhet och projekt - ansökan

LÄS MER

Vi i Järfälla brinner för kulturlivet och vill att alla ska ha möjlighet att bidra. Därför delar vi ut bidrag till kulturverksamheter och projekt. Var med och berika Järfällas kulturliv!


Kulturprojekt
Kulturprojektet bör främst stödja barn och ungdomar. Det går även att söka stöd för kulturprojekt för vuxna. Ett kulturprojekt har en viss varaktighet med en start- och en sluttid. Du kan söka stöd för kulturprojekt under hela året.
 

Kulturverksamhet
Du söker stöd för kulturverksamhet för ett helt år i taget. Verksamheten kan vara löpande under året eller den kan vara ett större utåtriktat årligt arrangemang. Du kan söka stöd 18 november – 15 januari inför kommande år.

 

För mer information, se Föreningsstöd.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden
kultur.demokrati.fritidsnamnden@jarfalla.se