Förskola och pedagogisk omsorg i annan kommun - ansökan för boende i Järfälla

LÄS MER

Du som bor i Järfälla men önskar plats på förskola eller pedagogisk omsorg i annan kommun kontaktar först aktuell förskola eller pedagogisk omsorgen för att ansöka om plats.

Denna blankett använder du när barnet fått ett platserbjudande i en annan kommun för att ansöka hos Järfälla kommun om så kallad interkommunal barnpeng. Blanketten ska skrivas under av rektor för mottagande förskola/pedagogiska omsorg.

Det är reglerna för den kommun du vill ansöka om plats hos som gäller för verksamheten men avgiften betalas till Järfälla kommun enligt Järfälla kommuns regler för avgifter och betalning. Uppsägning av plats görs till förskolan/pedagogiska omsorgen och till Järfälla kommun (via e-tjänst).

Om du har en förskoleplacering eller pedagogisk omsorg i annan kommun och vill behålla platsen efter att du flyttar till Järfälla måste den förskola eller pedagogiska omsorgen först godkänna barnets fortsatta placering innan ansökan via denna blankett skickas till Järfälla.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden
barn.ungdomsnamnden@jarfalla.se