Överförmyndare - ansökan om uttagstillstånd för huvudman

LÄS MER

Om du som ställföreträdare behöver ta ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto kan du ansöka om uttagstillstånd via blanketten till höger. Notera att du inte behöver överförmyndarens tillstånd om transaktionen sker från ett spärrat konto till ett annat spärrat konto med liknande villkor.

 

För mer information, se Du som är god man eller förvaltare.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndaren
overformyndarkansliet@jarfalla.se