Överförmyndare - förteckning och redogörelse för ensamkommande barn

LÄS MER

Du som förordnas som god man för ensamkommande barn ska lämna en förteckning som visar hur barnets ekonomi såg ut när godmanskapet anordnades. Du ska lämna redogörelse en gång per kvartal samt vid upphörande. Om du begär milersättning ska du även bifoga en körjournal. 

 

För mer information, se God man för ensamkommande barn.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndaren
overformyndarkansliet@jarfalla.se