Överförmyndare - ansökan om samtycke för omyndig

LÄS MER

I vissa situationer behöver du som förmyndare ansöka om överförmyndarens samtycke till en rättshandling för den omyndiges räkning. Det gäller vid:

  • arvskifte, fördelning av dödsbo
  • drivande av rörelse/företag
  • försäljning av fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt 
  • köp av fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt 
  • mottagande av gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt

Blanketterna ska undertecknas i original och postas till:

Överförmyndaren
177 80 Järfälla

 

För mer information, se Förmyndare för barn under 18 år.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndaren
overformyndarkansliet@jarfalla.se