Avfall - begäran om ny avståndsmätning till kärl

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som har ett avfallsabonnemang hos Järfälla kommun beställa uppmätning av nytt gångavstånd till dina sopkärl. E-tjänsten gäller inte dig som har anvisad plats eller om du har en överenskommen plats med kommunen om vart du ska placera dina kärl, på grund av att sopbilen inte kan köra fram till din fastighet.

 

Vi ser gärna att dina sopkärl har en fast placering på din fastighet i nära anslutning till vägen där sopbilen brukar stanna till och att avståndet för kärlets dragväg inte överstiger 10 m. I avgiften för ditt avfallsabonnemang ingår ett gångavstånd på upp till 10 m. Du kan dock inte ändra placeringen av dina sopkärl utan att anmäla detta då vi först behöver mäta upp ett nytt gångavstånd så att våran utförare har rätt uppgifter om avståndet till ditt sopkärl. Chauffören utgår från det avstånd som finns registrerat. Om det finns ett behov av att sopkärlen ska hämtas längre än 10 m in på din fastighet tillkommer det en extra avgift. För aktuella priser se kommunens avfallstaxa.

 

Mätningen utförs av kommunens avfallsentreprenör och avståndet mäts från sopbilens bakdel till kärlens placering. Samma gångavstånd gäller för samtliga sopkärl på fastigheten/i miljörummet (förutom trädgårdsavfallskärl som brukar vara tyngre och därför kräver en kortare dragväg för chaufförens arbetsmiljö). 

 

För mer information om avfallshämtningen i Järfälla kommun samt en film som visar hur gångavståndet mäts, se Frågor och svar om ditt avfall.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • anläggningsnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa