Bidrag - ansökan om extra tillägg vid gymnasiestudier

LÄS MER

Som elev i gymnasie­skolan kan du få studie­hjälp i form av extra tillägg.  Det är ett bidrag som du kan få om din familj har låga inkomster och prövas med hänsyn till din och dina föräldrars ekonomi. Hur mycket du kan få per månad varierar. Extra tillägg ut­betalas för studietid, det vill säga normalt 10 månader. Ansökan görs hos CSN.

 

För mer information, se Ekonomi och resor på gymnasiet.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Kompetensnämnden
kompetensnamnden@jarfalla.se