Bidrag - ansökan om inackorderingsstöd gymnasieskolan

LÄS MER

Här kan du som är hemmahörande i Järfälla kommun men studerar på gymnasie­skola på annan ort ansöka om inackorderings­stöd. Detta gör du hos din hemkommun för kommunal gymnasieskola och hos Centrala studiestöds­nämnden (CSN) för fristående gymnasie­skola eller riks­internatskola.

Om du studerar på kommunal skola på annan ort

  • Ansök hos Järfälla kommun via blanketten som du hittar på den blå knappen intill.
  • Till ansökan ska bifogas särskild bilaga som ska skrivas under av skolan i samband med höst­termins­starten.
  • Mer information om vem som kan få stöd och hur mycket hittar du på blanketten med kommunens riktlinjer som också återfinns under den blå knappen.

Om du studerar på fristående gymnasie­skola eller riks­internatskola på annan ort

  • Ansök hos CSN via särskild ansökningsblankett. Du hittar mer information och ansökningsblankett via länk till CSN på grön knapp intill. 

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Kompetensnämnden
kompetensnamnden@jarfalla.se