Tobaksvaror - begäran om uppgifter för tillstånd

LÄS MER

Här kan du som tobaksförsäljare begära uppgifter för tobakstillstånd.

Blanketten skickas till skatteverket@skatteverket.se med rubriken tobakstillstånd” i ämnesraden

 

För mer information, se Försäljning av tobak.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@jarfalla.se