Avfall - beställning av sommarabonnemang

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du beställa sommarabonnemang utöver ordinarie tömning av ditt mat- och restavfall. Tömning av kärlen sker under de datum du anger i e-tjänsten. I bekräftelsen till din e-post kommer en sammanställning av valda datum samt summan av den totala kostanden att presenteras.


Avgiften för tömningen är 125 kr/kärl och tillfälle. Valda tömningstillfällen kommer att debiteras på nästkommande faktura efter utförandet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa