Skolskjuts Anpassad gymnasieskolan - ansökan för vårdnadshavare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna tjänst kan du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts för omyndig ungdom som går på eller är antagen till anpassad gymnasieskola. 

Skolskjuts erbjuds inte för elever i gymnasieskolan. Om ni är två vårdnadshavare och endast en bor i Järfälla kommun måste ansökan göras av den vårdnadshavare som bor i kommunen. 

Utgångspunkten för rätten till kostnadsfri skolskjuts är folkbokföringsadressen. 

Elever i anpassad gymnasieskola kan ansöka om kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Vårdnadshavare folkbokförd i Järfälla kommun
  • Omyndig ungdom folkbokförd i Järfälla kommun, samt...
  • ...antagen till anpassad gymnasieskola
  • Båda vårdnadshavarna måste signera med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa