Informationssamtal - bokning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Informationssamtal

Från 1:a mars 2022 är det krav att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan de kan inleda en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge. Samtalen är kostnadsfria och ordnas av den kommun där barnen är bosatta. Meningen med samtalen är att flera föräldrar ska kunna komma överens istället för att man inleder en tvist i domstolen. Den som har deltagit i samtal kommer att få ett intyg som gäller under ett år.

 

OBS! Ansökan ska göras i den kommun som barnet är folkbokfört

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa