Dagvattenanläggning - anmälan

LÄS MER

Här kan du anmäla dagvattenanläggning.

 

För mer information, se Dagvatten och länshållningsvatten

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och bygglovsnämnden
Miljo.och.Bygglovsnamnden@jarfalla.se