Faktura - anmälan av autogiro

LÄS MER

För att teckna autogiro kan du antingen gå via din internetbank eller posta in en blankett via denna tjänst. Du som har autogiro får en faktura med det belopp som kommer att dras från ditt föranmälda konto. På fakturan framgår det att betalningen sker med autogiro. Det enda du behöver göra är att granska fakturan och se till att det finns tillräckligt med pengar på kontot dagen före förfallodagen. Tjänsten medför inga extra kostnader. De tjänster du kan anmäla autogiro för är:

  • Barnomsorg, vård och omsorg (inkluderar hemtjänst, matersättning, trygghetslarm och årskort på Järfälla fritidscenter). Obs! Samtliga av dessa avgifter kommer att omfattas av samma autogiro.
  • Hyror, arrende och tomträttsavgäld. Obs! Avser ej hyresgäster hos Järfällabygdens Hus AB.
  • Vatten, avlopp och avfall.

Tänk på att det är kontoinnehavaren som måste anmäla autogirot. Om du vill avsluta ditt autogiro måste du vända dig till din bank.

 

 

För mer information, se Autogiro

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@jarfalla.se