Bostadsanpassning - återställningsbidrag

LÄS MER

Återställningsbidrag är ett kommunalt bidrag som under vissa förutsättningar kan lämnas till bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och ägare av gemensamma utrymmen i anslutning till ägarfastigheter.

Återställningsbidrag lämnas för att återställa anpassningar som gjorts i allmänna utrymmen som inte längre används och som är till nackdel för andra boende.

Ägare av hyreslägenhet kan lämnas bidrag för att återställa även inne i en bostadslägenhet. Ägaren måste ha gett kommunen en så kallad anvisningsrätt för att kunna få återställningsbidrag.

Fastighetsägare som övertagit rätten till bidraget är ägare av anpassningen och kan inte söka återställningsbidrag.

På den blåa knappen till höger kan du som fastighetsägare hämta en blankett för att söka återställningsbidrag.

 

Hur du fyller i ansökan

 

För mer information, se Bostadsanpassning.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@jarfalla.se