Bostadsanpassning - reparationsbidrag

LÄS MER

Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas för att reparera vissa anordningar och inredningar som installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Även besiktning och annat underhåll än reparation kan vara bidragsberättigade.

Här kan du som har en anordning (t.ex. hiss eller dörrautomatik) installerad med stöd av bostadsanpassningsbidrag ansöka om reparationsbidrag.

Tryck på den blåa knappen till höger för att hämta en blankett.

 

Hur du fyller i ansökan

 

För mer information, se Bostadsanpassning.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla Kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@jarfalla.se