Tobaksfria nikotinprodukter - anmälan

LÄS MER

Du som bedriver detaljhandel eller e-handel av tobaksfria nikotinprodukter måste först ha gjort en anmälan om försäljning. Anmälan ska göras till den kommun där försäljningsstället ligger.

 

Fyll i anmälan och skicka den till:

Järfälla kommun
Socialförvaltningen
177 80 Järfälla

För mer information, se tobaksfria nikotinprodukter

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@jarfalla.se