Bygglov - söka bygglov och anmälan

LÄS MER

Här kan du ansöka om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked samt göra en anmälan för Attefallsåtgärder eller andra anmälningspliktiga åtgärder. Du kan också ansöka om förhandsbesked och strandskyddsdispens. Är du osäker på om den åtgärd du önskar utföra kräver tillstånd? Läs mer på vår webbsida.

Efter att du skickat in ett ärende tas ansökan emot av bygglovsavdelningen som kommer att granska ärendet utifrån de regler som gäller för den aktuella fastigheten och för åtgärden. Vi kommer i första hand att kontakta dig via den e-postadress du anger, under tiden vi handlägger ditt ärende. Vi tar ut en avgift för handläggningen av din ansökan och det är du som sökande som ansvarar för att fakturan betalas. 

Du kommer till vår e-tjänst för ändamålet via grön knapp till höger. Vill du istället använda någon av våra blanketter trycker du på blå knapp. Blanketten kan mailas in till oss på bygglov@jarfalla.se. Den kan även  postas till:

Järfälla kommun
Bygg- och miljöförvaltningen, Bygglovsavdelningen
177 80 Järfälla

 

För mer information, se Processen: Från idé till slut­besked.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och bygglovsnämnden
Miljo.och.Bygglovsnamnden@jarfalla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • Giltig bygglovsritning