Överförmyndare - förteckning och årsredovisning för huvudman

LÄS MER

I början av ditt uppdrag som god man ska du som förvaltare av huvudmannens egendom lämna en förteckning som visar vilka tillgångar, eventuell fast egendom och även skulder som huvudmannen hade när du blev förordnad. Förteckningen ska skickas in inom två månader efter förordnandedagen. Alla uppgifter ska styrkas i bilagor.

Du ska även lämna in årsräkning och sluträkning till överförmyndaren. Blanketten finns i flera versioner där du själv väljer vilken version du vill använda. Till årsräkningen ska du lämna en redogörelse för uppdraget och fylla i om du begär arvode eller inte. Om du begär milersättning ska du bifoga en körjournal. Om ditt uppdrag endast avser sörja för person och bevaka rätt ska du bara lämna in redogörelseblanketten och behöver inte upprätta en årsräkning.

Senast den 1 mars ska årsräkningen enligt lag vara inlämnad till överförmyndaren. Sluträkning ska lämnas inom en månad efter att uppdraget upphört. Det gäller vid byte av ställ­företrädare eller om huvud­mannen avlidit. En sluträkning upprättas på samma sätt som en årsräkning. Kom ihåg att förteckning samt års- och sluträkning är redovisningshandlingar som ska undertecknas i original. Blanketterna ska postas till:

Överförmyndaren
177 80 Järfälla

 

För mer information, se Du som är god man eller förvaltare.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndaren
overformyndarkansliet@jarfalla.se