Överförmyndare - förteckning och årsredovisning för omyndig

LÄS MER

Som förmyndare för omyndig ska du ta hand om det barnet äger och sköta barnets ekonomi. I vissa fall behöver förmyndare och föräldrar enligt lag kontakta över­förmyndaren. Det gäller om

  • värdet av barnets till­gångar överstiger åtta pris­basbelopp.
  • barnet äger fast egendom.

Du ska då lämna in en för­teckning över barnets till­gångar. Om du har ett uppdrag att företräda barnet "i förmyndares ställe" ska du lämna förteckning för att visa hur barnets ekonomi såg ut när uppdraget startade.

Innan den 1 mars varje år ska du som är redovisningsskyldig lämna årsräkning. Om du har ett uppdrag i förmyndarens ställe ska du även lämna redogörelse och arvodesbegäran. Kom ihåg att förteckning samt års- och sluträkning är redovisningshandlingar som ska undertecknas i original. Blanketterna ska postas till:

Överförmyndaren
177 80 Järfälla

 

För mer information, se Förmyndare för barn under 18 år.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndaren
overformyndarkansliet@jarfalla.se