Skolskjuts gymnasiesärskolan - ansökan för myndiga elever

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna tjänst kan du som är myndig elev på gymnasiesärskolan ansöka om skolskjuts. Vårdnadshavare till omyndig elev på gymnasiesärskolan ansöker via denna länk.

Skolskjuts erbjuds inte för elever i gymnasieskolan.

Utgångspunkten för rätten till kostnadsfri skolskjuts är folkbokföringsadressen. 

Elever i gymnasiesärskolan kan ansöka om kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Folkbokförd i Järfälla kommun
  • Elev på, eller antagen till, gymnasiesärskolan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa